Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Co warto wiedzieć o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków?

Ostatnie lata to okres napływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest pośród nich Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa także ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do rozpoczęcia nauki lub pracy w Polsce.

W jakich przypadkach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Ukrainy, Rosji, Białorusi czy Kazachstanu. Należą do nich między innymi świadectwa maturalne i ukończenia szkół, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, a także dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, aby wykonywać ten zawód, trzeba uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Kontakt z firmą:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]