Szukasz ekspertów od hydroizolacji? Powierz ją doświadczonej ekipie

W trakcie budowy dowolnego obiektu, niezależnie czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie projektowania warto zadbać o poprawne zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przeniknąć do źle bądź w ogóle niezabezpieczonych murów zmniejszy ich trwałość i potencjał izolacji cieplnej, a także doprowadzić do rozkwitu chorobotwórczych pleśni i grzybów.

Które fragmenty budynku należy zabezpieczyć hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie powinno się zabezpieczyć przed wilgocią należą zwłaszcza fundamenty, balkony, dachy, piwnice i tarasy zielone, a więc te części konstrukcji, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi bądź wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z rzeczoznawcami, którzy wskażą, jakie elementy wymagają zabezpieczenia przed wodą i jakiej technologii należy użyć w odniesieniu do poszczególnych segmentów budynku. Na przykład, na ścianie fundamentowej z betonu tworzy się izolację przeciwwodną, pokrywając ją warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z dziurawki, cegły czy pustaka wypalanego rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Natomiast tarasy zielone izoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, aby każda warstwa posiadała spadek zapobiegający gromadzeniu się wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją. Tak samo hydrolizuje się też balkony.

Komu powierzyć założenie hydroizolacji?

Ważne jest, by planowanie hydroizolacji, polecić kompetentnej ekipie, posiadającej wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, inwestorzy oraz deweloperzy skorzystają na współpracy ze rzeczoznawcami podczas prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budowli w systemie „białej wanny”, jak również montażem węży iniekcyjnych, taśm PVC, uszczelek pęczniejących czy taśm dylatacyjnych. Natomiast na zamówienie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi uszczelnieniem, naprawą oraz inwentaryzacją przecieków wody, naprawą tarasów i balkonów, uszczelnieniem podszybii windowych czy wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.