Odpowiednią izolację fundamentów zaplanuj zanim rozpoczniesz budowę domu

Osłona fundamentów przed szkodliwym wpływem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych faz budowy stabilnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć przenikająca mury z czasem spowoduje osłabienia ich struktury, a wykwity grzybów i pleśni za czasem odbiją się negatywnie na samopoczuciu ich rezydentów.

Komu zlecić wykonanie hydroizolacji fundamentów?

Planując budowę obiektu, warto zostawić opracowanie najlepszej metody hydroizolacji profesjonalistom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale także w przywracaniu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w danej sytuacji. Wszak zastosowanie stosownych technik izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych bądź osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Kluczowa jest również dokładna analiza warunków wodnych na terenie, na którym planowana jest budowa. Za jej pomocą można zweryfikować czy niezbędna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda ekspresowo wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się zagrożenie podtopień lub gleba jest na tyle spoista, że po opadach fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Sposoby izolacji fundamentów

W zależności od typu fundamentów, do ich protekcje przed wilgocią stosuje się różne strategie. Płytę fundamentową, na której najczęściej stawia się budynki tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można hydroizolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nałożyć ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej zda egzamin wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która powstrzyma kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie izolacji fundamentów także wypada zlecić profesjonalistom, bo nierzadkim błędem mniej doświadczonych ekip jest lekceważenie wytycznych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących wymogów i sposobów aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) czy też wykorzystanie ich tanich zamienników, nie mających podobnych właściwości wodochronnych. Niepoprawne ukończenie prac czy wykorzystanie materiałów nieodpowiednich do poziomu obciążenia wilgotnością może skutkować, iż będzie ona nieskuteczna.