cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków

Jak wyliczyć koszt tłumaczenia uwierzytelnionego?

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na rynki z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługę przekładu. Codziennie tłumacze wykonują setki poświadczonych i zwykłych translacji na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i osób prywatnych.

Pomimo, iż online bez trudu da się wyszukać bezpłatne narzędzia oferujące translację, długo jeszcze nie dorównają one zawodowym tłumaczom, bowiem skorzystanie z ich oferty jest często obowiązkowe, przykładowo gdy musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się orientacyjnie wyliczyć koszt tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na koszt przekładu?

Elementy kształtujące finalną cenę przekładu

Na to ile finalnie będzie kosztowało cię tłumaczenie tekstu wpływ mają przytoczone niżej elementy:
1. Język, na który lub z którego potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (francuski, hiszpański) albo germańskich (szwedzki, niemiecki) będzie na ogół tańszy aniżeli translacja z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi słoweńskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
2. Kierunek translacji. Przekład na język polski jest tradycyjnie o kilkadziesiąt procent tańszy aniżeli translacja w kierunku odwrotnym.
3. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “na wczoraj” musimy przygotować się na wyższy koszt.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź poruszane w tekście zagadnienia. Przekład dokumentów handlowych, referatów medycznych czy prac dyplomowych kosztuje więcej, bowiem tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla danej branży, lecz także należytą wiedzę, aby poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji niedopuszczalnych pomyłek.

Dlaczego przekład przysięgły to większy koszt?

Trzeba wspomnieć, że przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak np. prawo jazdy lub świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie potwierdza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym przypisuje mu indywidualny numer, jak również oznacza czy przekład wykonano z oryginału, kopii bądź odpisu. Tłumacze przysięgli najczęściej określają stały cennik za translację najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów, z kolei w razie potrzeby wykonania tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu przysięgłym – 1125 znaków.

Kontakt z firmą:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]