Jak przebiega audyt personalny?

Na http://tinyurl.com/vf5fup5 odnajdziesz więcej szczegółów o rozwoju kompetencji pracowników

Coraz większa grupa pracodawców zauważa, że rozwój pracowników w znacznym stopniu przekłada się na powodzenie całej firmy. Zmotywowana kadra posiadająca szeroki arsenał umiejętności miękkich to kluczowy fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój pracowników – wypróbowane techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników pozwalający na diagnozę ich osobistych kompetencji oraz predyspozycji może pomóc pracodawcy w budowaniu kadry, która będzie gotowa na różne wyzwania. Za sprawą audytu Assessment Center/Development Center wykonanego przez wykwalifikowanego doradcę zawodowego można odkryć, który z pracowników wykazuje kompetencje przywódcze i zostanie odpowiednim przełożonym zespołu. Sesje AC/DC mogą być wykonywane na różnorodne sposoby – np. w postaci sesji indywidualnych lub grupowych. W trakcie sesji stosowane są wypróbowane techniki szkoleń, np. case study (omówienie konkretnego przypadku), symulacje, zadania grupowe bądź wywiady. Dzięki nim można ujawnić skryty potencjał kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej działania z kadrą w formie coachingu.

Fazy audytów AC/DC

Dobrze opracowany audyt jest podzielony na wiele etapów. Rozpoczyna się od określenia kompetencji potrzebnych na danym stanowisku. Później audytor wybiera narzędzia, które zostaną wykorzystywane podczas sesji. Trzecim etapem jest powiadomienie o intencjach sesji i tego, co zamierza się dzięki niej osiągnąć. Nie bez znaczenia jest też otoczenie, w którym będą wykonane audyty zespołów – powinno one dawać komfort, który wesprze spełnienie założeń sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny lub grupowy) jest prowadzony przez doświadczonych doradców zawodowych z wykształceniem psychologicznym. Sesja trwa co najmniej 4 godziny. Po jej zakończeniu Klient odbiera szczegółowy, indywidualny protokół, w którym znajduje się analiza kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich mocne strony i przekazane są informacje, jak powinien przebiegać dalszy rozwój pracowników. Audyt zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]