Coaching kariery – dlaczego warto skorzystać z niego skorzystać?

Coaching kariery - ta niebywała oferta Was pozytywnie zaskoczy

Specjalistyczne doradztwo zawodowe umożliwia poznanie swoich silnych stron oraz zagospodarowanie skrytego potencjału. Czemu warto rozwijać swoje kompetencje zawodowe? Jak pomaga coaching kariery?

Coaching kariery – wieloaspektowe przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Coaching kariery przeprowadzony z profesjonalnym doradcą zawodowym pomaga nie tylko osobom, które dopiero wchodzą na rynek pracy, ale też doświadczonym pracownikom, którzy szykują się do przejścia do nowej pracy, pragną przetrwać reorganizację w spółce albo czują strach przed transformacjami w sektorze zatrudnienia. Wykwalifikowany coach kariery asystuje na licznych płaszczyznach – pokazuje jak przyszykować się do rozmowy kwalifikacyjnej i zwycięsko przejść rekrutację, a także jak kształtować tzw. umiejętności „miękkie” oraz inne kompetencje, które są niezbędne w pracy. Coach kariery zajmuje się również pomocą w prawidłowym przygotowaniu dokumentów, na przykład CV, portfolio projektów bądź listu motywacyjnego, tak, by przyciągnęły uwagę ewentualnych pracodawców, a zatem podniosły prawdopodobieństwo, iż kandydat będzie zaproszony na rozmowę. Nie bez znaczenia jest też pomoc coacha kariery w zakresie autoprezentacji – to jeden z najważniejszych przymiotów, który wysoko oceniają rekruterzy.

Coaching kariery – kto może wynieść z niego korzyść?

Pragniesz sterować ścieżką swojej kariery zawodowej tak, żeby w końcu osiągnąć sukces na rynku pracy? A może zamierzasz zmienić specjalizację, ale nie jesteś pewny, jaka praca przyniesie Ci wysokie dochody i jednocześnie satysfakcję? Coaching kariery sprawi, iż poznasz swoje mocne i słabe strony, zaczniesz używać skryty w Tobie potencjał i odnosić sukcesy zawodowe. Kompetentny doradca zawodowy wspomoże też kierowników wysokiego szczebla oraz innych wysoko kwalifikowanych pracowników poszukującym rzetelnego doradztwa. Przed pierwszym spotkaniem ma miejsce wyznaczenie potrzeb doradczych – to wtedy uzgadnia się cele uczestnika sesji, jakiego wsparcia potrzebuje i jaka liczba spotkań z doradcą zawodowym pozwoli dojść do przewidzianego celu.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]