Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Jeśli szukasz kontenerów otwartych, koniecznie sprawdź ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Nie wszystkie odpady powinny trafić do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane w trakcie różnych remontów i prac budowlanych, a także odrzutów przemysłowych. Należy je odwozić do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednak wyniknąć komplikacje powiązane z magazynowaniem oraz transportem śmieci. By się przed nimi ustrzec, należy wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do przechowywania oraz transportu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak granulaty, trociny bądź wióry metalowe. Ich załadunek usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla których przedsiębiorstw?

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są rozmaite firmy. Wśród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i parające się opróżnianiem piwnic i strychów, jak również różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Odnajmują je one swoim klientom, a po zapełnieniu przewożą do punktu legalnego ich magazynowania lub utylizacji.

Kontakt z firmą:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]