eko żywność, przetwory ekologiczne

Co to jest żywność ekologiczna?

Od prężnego rozkwitu branży żywieniowej, który obserwujemy od początku XX wieku, produkty konsumowane przez nas codziennie zaczęto coraz częściej wypełniać przeróżnymi związkami przedłużającymi ich żywotność. Ale wraz z dojrzewającą świadomością odbiorców odnośnie tego, co jedzą i jak może to oddziaływać na ich zdrowie, ostatnio coraz chętniej poszukują oni wyrobów wyprodukowanych z żywności nieprzetworzonej.

Ekologiczna żywność – rośliny hodowane według wszystkich reguł rolnictwa ekologicznego

Żeby dany wyrób dostępny w naszym kraju mógł nazywać się „eko”, musi spełnić wiele wymogów. Żywność eko oraz przetwory z niej wytworzone muszą posiadać określone certyfikaty wydawane przez uprawnione do tego instytucje. Nadrzędną jednak cechą spożywczych produktów ekologicznych jest to, iż zastosowane do ich przygotowania warzywa i owoce kultywowano według najważniejszych obostrzeń rolnictwa ekologicznego. To znaczy, że rolnicy nie wykorzystywali chemicznych środków ochrony roślin ani nawozów, które mogłyby negatywnie wpływać nie tylko na samopoczucie ludzi, lecz które również szkodzą środowisku. Niektóre wszak nawozy powodują zakwaszenie gleby bądź zanieczyszczają wody powierzchniowe, a opryski pół silnymi pestycydami często powodują np. obumieranie pożytecznych pszczół. Tymczasem ekologiczna uprawa powoduje, że warzywa oraz owoce cechują się niższą zawartością azotynów, azotanów i metali ciężkich, a to znaczy, że mniej tych niepożądanych substancji przeniknie do ustroju ich konsumentów.

Zamawiasz eko żywność? Sprawdzaj dokładnie informacje na etykiecie

Żywność eko jest poddawana nieprzerwanemu nadzorowi w każdej fazie produkcji, w tym również w czasie składowania oraz przewozu. Co istotne, jeżeli produkt spełnia warunki, jego wytwórca oprócz standardowych informacji między innymi o dacie trwałości, temperaturze przechowywania, masie netto, kraju produkcji ingredientów oraz możliwych alergenach, musi też bezwzględnie wskazać numer ID organu kontrolnego niniejszy produkt i umieścić logo produkcji ekologicznej UE, którym są białe gwiazdki, które układają się w kształt listka. Szukając ekologicznych przetworów trzeba zatem czytać wnikliwie etykiety produktów, a nabywając je online w sklepie producenta sprawdzić, czy opublikował on na stronie informację o przyznanych certyfikatach.

Kontakt z firmą:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]