Vitberg i AWF w Krakowie rozpoczynają badania nad wibroterapią

Więcej na temat marki Vitberg na https://www.youtube.com/watch?v=UjB6L8FIPG4

W 2018 r. na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zainicjowano działanie pierwszej Pracowni Wibroterapii. Projekt powstał przy współudziale firmy Vitberg z Nowego Sącza.

Badania i zajęcia dydaktyczne z aparatami firmy Vitberg

Pracownia Wibroterapii powstała z myślą przeprowadzania badań naukowych nad wpływem wibroterapii na organizm ludzki. Będą się w niej też odbywać zajęcia dydaktyczne dla studentów AWF-u z zakresu kosmetologii, odnowy psychosomatycznej i fizykoterapii. Rehabilitacyjne Aparaty Masujące Vitberg+, w które wyposażona jest Pracownia Wibroterapii, posłużą również do regeneracji zawodników. Rozgłos krakowskiej Pracowni Wibroterapii przyczyniła się do tego, że urządzenia Vitberg zaczęto testować na AWF-ach w Warszawie i w Gdańsku.

Do jakich badań przyczynią się urządzenia marki Vitberg?

W przyszłości rezultaty badań mogą pomóc w modernizacji terapii pacjentów czy usprawnieniu treningów sportowców. Z pewnością w Pracowni Wibroterapii przeprowadzane będą prace badawcze z zakresu fizjologii i biochemii. Analizie poddane będzie oddziaływanie wibroterapii na stany zapalne stawów i mikrokrążenie. Rezultaty analiz będą porównywane z rezultatami uzyskiwanymi przez laboratoria z całego świata.

Kontakt z firmą:
Vitberg
ul. M. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48 18 442 33 69
E-mail: [email protected]