Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Szukasz wiadomości o metodzie kasowej? Dobrze trafiłeś!

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji fiskus nie docieka czy należność od kontrahenta wpłynęła na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi dopiero po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Z metody kasowej może korzystać zdecydowana większość rodzimych przedsiębiorców

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Przedsiębiorcy czasem znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni kilkukrotnie dopominać się od kontrahenta uiszczenia należności za zrealizowane usługi lub dostarczone towary. Jeżeli takie przypadki zdarzają się coraz częściej, nawet świetnie działająca firma może utracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków na czas i w rezultacie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył łącznie z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej zapłaty. Ze względu na sprecyzowany przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość naszych przedsiębiorców, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Tym samym jeżeli sami mają trudność z dochowaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy dostarczając formularz VAT-R. Wymagane jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obligatoryjne sygnowanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do regularnego śledzenia otrzymywanych opłat

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest często odradzana niewielkim firmom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Zwykle powodem tego jest po prostu problem z regularnym kontrolowaniem otrzymywanych płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem stałego ich pilnowania, żeby nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności wystawiających każdego miesiąca kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Jednak już przy kilkudziesięciu dokumentach nadzór przelewów wpływających na konto firmowe może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia redukcję prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]