Nota księgowa na 40 euro – kiedy i jak wystawiać?

Nota księgowa na 40 euro. Zdobądź więcej szczegółów.

Przedsiębiorcy wcześniej czy później na ogół stykają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku wyniknięcia opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 100 i 70 euro.

Kiedy według przepisów prawa można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednakże nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, a kiedy wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Warto wspomnieć, że notę księgową można przekazać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zburzy budowanych nierzadko przez wiele lat dobrych układów partnerskich. W końcu zwłoka we wniesienia należności za fakturę może być kwestią jednorazowego niedopatrzenia bądź chwilowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego celowym zabiegiem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Sprawdź darmowy generator not księgowych

Kiedy przedsiębiorca ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł we wspomnianym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN ustala się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie przez Flobo – autorską aplikację automatyzującą obsługę należności w firmach, która posiada również kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]