Automatyczna windykacja należności – poznaj skuteczne rozwiązanie

Skieruj się w to miejsce, jeśli szukasz więcej informacji na temat windykacji faktur.

Jest dużo różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi należnościami mają zarówno właściciele firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja – działania, zmierzające do wyegzekwowania spłaty zaległości

Przedsiębiorca starć się dojść niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Choć termin ten prawie każdemu źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w ramach której rozpoczyna się względem dłużnika szereg czynności dopuszczone w aktualnych przepisach prawa. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy ta metoda dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i każdego miesiąca wysyła taką samą ilość paragonów oraz faktur, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w ustalonym terminie zdecydowanie wzrasta. W organizacji całego procesu związanego z księgowaniem przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje również modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – popraw terminowość wpłat u swoich kontrahentów

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona procedurę upominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący tę aplikację może ustawić własne harmonogramy czynności wszczynanych w stosunku do opieszałych klientów, wyznaczając między innymi interwały między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o nadciągającym terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli upomnienia nie przyniosą skutków, następnymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a potem przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Ostatecznie, jeśli wypunktowane wyżej kroki nie będą skuteczne, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na nadzorowanie przychodzących należności, a po paru miesiącach bywa również przyczyną wyraźnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]